Fartskriver.no / Om Fartskriver / Nyheter / Har du fornyet bedriftskortet ditt?

Har du fornyet bedriftskortet ditt?

Publisert: 21.09.2011 | Kategori: Support
Har du fornyet bedriftskortet ditt?

Sjekk dette i dag!

Bedriftskortet er din forsikring mot at ingen andre får tilgang til å laste ned informasjonen som ligger lagret i ditt kjøretøy. Dette kortet må være satt inn i fartskriveren for at nedlastning skal være mulig. Alle data som lagres i din Fartskriver låses mot dette kortet, og kan kun hentes ut om kortet fremdeles er gyldig. Sjekk derfor utløpsdato (felt 4b) på kortet.

Ta kontakt med trafikkstasjonen i ditt område for å bestille nytt bedriftskort i god tid før det gamle går ut på dato!

Hvis du bestiller nytt kort i god tid før det gamle går ut på dato, er muligheten større for å få tilsendt et nytt kort i samme nummerserie som det gamle. Hvis kortnummeret på nytt kort er det samme (minus de 3 siste siffer som alltid endres), kan du fortsette å bruke dette kortet uten å gjøre noen endringer. Det nye kortet vil ta over for det gamle, slik at du slipper jobben med å avslutte det gamle kortet dagen det går ut på dato. 

Hvis du utsetter bestillingen av nytt kort til det gamle kortet har gått ut på dato så vil sjansen for at du får et nytt kortnummer (flere enn 3 siste siffer endret) på ditt nye bedriftskort være større. Hvis dette skjer må du avslutte det gamle bedriftskortet ditt og laste ned data i alle kjøretøy, før du logger på med ditt nye kort.

Bedriftskort med nytt kortnummer vil kun gi mulighet for å laste ned data registrert i fartskriveren etter at det har vært logget på i fartskriveren første gang. Du får da kun data fra perioden med dette nye kortet. 

Fremgangsmåte for å avslutte et bedriftskort

Sett ditt gamle kort inn i fartskriveren, og last ned på vanlig måte.Når du tar bedriftskortet ut av fartskriveren etter nedlastning, får du spørsmålet ”vil du logge av?”. Svar her Ja. Fartskriveren slutter da å låse data mot dette kortet
Sett inn ditt nye bedriftskort. Systemet logger automatisk på med neste kort og dataene som registreres fremover i tid vil være låst mot det nye kortet. Gjenta dette på alle kjøretøy.
OBS: Om ditt gamle bedriftskort har gått ut på dato så vil det ikke være mulig å sette dette inn i fartskriveren å gjøre en nedlastning. Det nye kortet du får tilsendt vil heller ikke ha autoritet til å hente ut dataen registret i fartskriveren i perioden siden forrige kort gyldighet utløp. Kontakt verksted for bistand til å laste ut dataen for denne perioden.

Tilbake

Utviklet av Byte AS