Fartskriver.no / Produkter / Analoge Fartskrivere

Analoge Fartskrivere

Kienzle/VDO har utviklet og produsert fartskrivere i mer enn 90 år!

Autograph

Med innføringen av motorisert kjøretøy for godstransport, og et raskt økende antall kjøretøy, kom også ønsket om nøyaktig hastighetsmåling. Det ble tidlig klart at man ønsket et instrument som registrerte hastigheten i en 24 timers tidsperiode. Etter mange års utviklingsarbeid kom det første apparatet, Autographen for nyttekjøretøy fra Kienzle, på markedet. Den registrerte tidsriktig kjørte kilometer og kjøre- og stopptider på en diagramskive. De første serieproduserte fartskriverens kom på markedet rundt 1936, men det store gjennombruddet for bruk av fartskrivere kom tidlig på 50 tallet da gjenoppbyggingen av Europa etter krigen førte til stigende trafikktetthet og ulykker med nyttekjøretøy. Derfor ble lovpålagte forskrifter utstedt og fartskriveren tatt i bruk som et teknisk hjelpemiddel til kontroll av arbeidstiden.

Analoge fartskrivere

EU-godkjente analoge fartskriver finnes ennå i et stort antall i det Norske og Europeiske marked. De analoge fartskrivere registrerer kjøre- og hviletiden samt andre aktiviteter på en diagramskive. Fører av kjøretøyet og eventuelt medkjører må fylle ut og legge inn en diagramskive i den analoge fartskriver før kjøringen starter

Fartskriver type 1318

sv_KTCO_1318

Fartskriver type 1318 har vært på markedet siden 1984, har forkortelsen KTCO- kompakt fartskriveren. Den registrerer kjøretid automatisk og har selvdiagnose som viser feil ved spenningsbrudd eller brudd på giversignal. Fartskriver 1318 har vært markedsleder i mange år finnes i alle typer nyttekjøretøy og busser. Fartskriver 1318 er levert i mange versjoner tilpasset krav til kjøretøyer og spesialutstyr.

Fartskriver type 1319

sv_FTCO1319

Fartskriver type 1319 har vært på markedet siden 1992, har forkortelsen FTCO, flat fartskriveren. Fartskriver FTCO 1319 monteres som en integrert komponent i dashbordet til kjøretøyet. Fartskriveren kan ikke lukkes opp som tidligere modeller men diagramskivene legges inn i spalten i fartskriverens front. Dette er en automatikk fartskriver med mange tekniske finnesser. Fartskriver 1319 har blitt installert spesielt i kjøretøy fra Mercedes Benz, Neoplan og Volkswagen.

Fartskriver type MTCO 1324

sv_MTCO1324

Fartskriver type MTCO 1324 har vært på markedet siden 1998, har forkortelsen MTCO, modul oppbygget fartskriveranlegg. Med fartskriveranlegget MTCO 1324 har vi fått delte instrumenter, speedometer er visningsinstrument og fartskriver MTCO 1324 er registreringsenheten.  Med fartskriver MTCO 1324 gjordes forberedelsen til digital fartskriver og det ble tatt i bruk ny impulsgiver teknologi med krypterte data. Diagramskivene legges i en skuff og synkroniseres automatisk med fartskriverens klokke.

Diagramskiven
Brukes til analog fartskriver, her en oversikt på hva som registreres.

 

Diagramskive med info

 

Eske med diagramskiver

Bestilling av diagramskiver

Det er krav om riktig diagramskive til din fartskrivertype. Se egen informasjon om dette:
De meste brukte typene er: 
125 - EC 4K  125 km/t 
100 - EC 4K  100 km/t 
140 - EC 4K  140 km/t 
180 - EC 4B  180 km/t
Diagramskiver leveres i esker a 100 diagramskiver. Kartong inneholder 60 esker.

Flere typer enn oppgitt her leveres. Kontakt oss ved bestilling, og mer informasjon.

Riktig diagramskive til EU-fartskriveren

Det skal brukes godkjent diagramskive til EU-fartskriveren. Det er viktig at godkjennings-nummeret er korrekt og at pålydende hastighet stemmer overens for diagramskiven og fartskriveren.På fartskriverens typeskilt finner du fartskriverens “e-merking”, f.eks. ”e1-40. Denne “e-merkingen” skal du også finne igjen på diagramskiven. I tillegg skal diagramskivens pålydende hastigheten være lik fartskriverens hastighet.

Brukerveiledning – sjåførmappe
”Kompis”

Kompis

Sjåførmappen “Kompis” er produsert for analoge fartskrivere, type KTCO 1318-, FTCO 1319 eller MTCO 1324. Sjåførmappen leveres med en eske diagramskiver og det er plass for brukte diagramskiver.

Oppbevaring og arkivering av diagramskiver

Oppbevaringsplikten for diagramskivene er 1 år. Diagramskivene skal være hele og feilfrie ved bruk og oppbevares slik at de er beskyttet mot skitt, skader og direkte sollys.

Ukekonvolutt for arkivering av diagramskiver

Hendige konvolutter m/lim i åpning og hullet for 2-hulls ringperm. Selges i stk.

Utviklet av Byte AS