Fartskriver.no / Produkter / Digitale Fartskrivere

Digitale Fartskrivere

Kienzle/VDO har utviklet og produsert fartskrivere i mer enn 90 år!

Autograph

Med innføringen av motorisert kjøretøy for godstransport, og et raskt økende antall kjøretøy, kom også ønsket om nøyaktig hastighetsmåling. Det ble tidlig klart at man ønsket et instrument som registrerte hastigheten i en 24 timers tidsperiode. Etter mange års utviklingsarbeid kom det første apparatet, Autographen for nyttekjøretøy fra Kienzle, på markedet. Den registrerte tidsriktig kjørte kilometer og kjøre- og stopptider på en diagramskive. De første serieproduserte fartskriverens kom på markedet rundt 1936, men det store gjennombruddet for bruk av fartskrivere kom tidlig på 50 tallet da gjenoppbyggingen av Europa etter krigen førte til stigende trafikktetthet og ulykker med nyttekjøretøy. Derfor ble lovpålagte forskrifter utstedt og fartskriveren tatt i bruk som et teknisk hjelpemiddel til kontroll av arbeidstiden.

Digital fartskriver ble innført på alle fartskriverpliktige kjøretøy i Europa fra 1. mai 2006. I Norge ble krav om digital fartskriver på alle ”fartskriverpliktige kjøretøy” innført fra 9. desember 2006. I dag er det kun digital fartskriver som brukes på nye kjøretøy.

Digital fartskriver
EU besluttet allerede 24. september 1998 å innføre bruken av digital fartskriver. Rådsforordning (EØF) 3821/85 viser til bruken av fartskriver innen veitransport og vedlegg 1B, R. fordr. 1360/2002 viser til de tekniske spesifikasjoner for den digitale fartskriver.
Digital fartskriver ble innført på alle fartskriverpliktige kjøretøy i Europa fra 1. mai 2006. I Norge ble krav om digital fartskriver på alle ”fartskriverpliktige kjøretøy” innført fra 9. desember 2006. I dag er det kun digital fartskriver som brukes på nye kjøretøy.

sv_DTCO_1381

Hensikten med digital fartskriver
Hensikten med digital fartskriver er å forenkle bruken av fartskriver, hindre fusk og manipuleringer og sikre at reglene for kjøre- og hviletid følges. Det bidrar til økt trafikksikkerhet, forbedrer sjåførens arbeidsmiljø, og skaper like forhold for konkurranse mellom bedriftene i bransjen.

Digitalt fartskriversystem
Digitalt fartskriversystem består av den digitale fartskriver, impulsgiver (bevegelsessensor) og fartskriverkort. Den digitale fartskriver er på størrelse med en bilradio, og plasseres nær sjåføren. Den kan være integrert i instrumentpanelet eller montert over frontvindu. Impulsgiveren er montert på/i girkassen. Den digitale fartskriver og impulsgiver kommuniserer med hverandre. Hvis det er brudd eller feil på signalene fra impulsgiver vil dette oppdages og registreres i den digitale fartskriver.
Den digitale fartskriver og impulsgiveren er ”paret”, signalene mellom dem blir kryptert.
Til det digitale fartskriversystemet hører også 4 ulike fartskriverkort. Forskjellige typer informasjon lagres på sjåførens personlige kort og i den digitale fartskivers minne. Den digitale fartskriver samler inn og lagrer data via impulsgiveren i kjøretøyet.

Det fire typer fartskriverkort er:
 Sjåførkort (personlig kort)
 Bedriftskort (firma)
 Kontrollkort (myndigheter)
 Verkstedkort (godkjent mekaniker/verksted)

De forskjellige fartskriverkort gir ulik informasjon fra fartskriversystemet. I sjåførkortet lagres data som gjelder sjåføren. Sjåførkortet kan kontrolleres av myndighetene ved at de benytter et kontrollkort. Bedriftskortet brukes for å beskytte firmaopplysninger i fartskriveren og for å få ut data fra fartskriveren. Fartskriverens data kan overføres til transportbedriften ved hjelp av bedriftskortet og en Downloadkey eller automatisk trådløst via DLD. Verkstedkortet brukes av de godkjente fartskriververksteder for installasjon og kalibrering av de digitale fartskrivere.

Bruk av digital fartskriver
Fartskriveren registrerer kjøretøyets aktiviteter. Regelverket om krav til montering av og bruk av fartsskriveren er gitt i EU- Rådsforordninger. Sjåfør som kjører kjøretøy med digital fartskriver må ha sjåførkort. Før kjørings start settes sjåførkortet inn i kortspalte 1 på fartskriver. Les mer om brukerveiledninger  under tilbehør.

Les mer på Statens Vegvesen sine nettsider:

Les mer om emnet digital fartskriver

Skjemaer som gjelder digital fartskriver

Informasjon om kjøre- og hviletid

 

Automatisk nedlasting -  DLD®

DLD® er en GPRS basert kommunikasjonsenhet som mottar og sender data fra den digitale fartskriveren DTCO 1381.  
DLD_Wide Range1

Fordeler med løsningen:

  • Tids- og kostnadsbesparende da man reduserer bruken av ressurser
  • Automatisk prosess gjør at man slipper manuelle rutiner som lett kan bli glemt
  • Datamengdene er små, man kan laste ned data hver dag hvis ønskelig, og man har da tilgang til ”ferske” data som også kan benyttes i ressursplanlegging.
  • Løsningen er merkeuavhengig, og man kan flytte DLD® enheten med seg når man skifter ut et kjøretøy.
 
     

DLK Pro Download Key

Intelligent og enkel nedlasting og arkivering.

DLK Pro Download Key er en praktisk løsning for nedlasting, arkivering og behandling av data - alt i en og samme enhet. Med Download Key kan digitale fartskrivere og sjåførkortdata lastes ned raskt og effektivt, overføres, bearbeides og arkiveres på din PC.

 
DLK Pro Downloadkey

Download Key er ikke et verktøy for å se på de dataene du har lastet ned; til dette trenger du ekstra software (se TIS-Web el. TIS-Compact).

 

 
     
     
     
     
     
     
     

Downloadterminal ll 

Downloadterminal ll er en frittstående løsning for å laste ned data fra sjåførkort og Downloadkey ll. Terminalen kan vise informasjonen på fargeskjerm.  
Downloadterminal_EN
   
     
     
     
     
     

Tilbehør til digital fartskriver

Skriverpapir for digital fartskriver 

Skriverpapir, papirruller for digital fartskriver, leveres i esker med 3 ruller a 8 m. Passer alle typer digitale fartskrivere.
Papiret skal som diagramskiver være godkjent til fartskrivertypen. Papirrullene fra VDO har spesiell overflatebeskyttelse
som gjør dem mer motstansdyktig mot;

- Lagring i temperaturer
- -24 grader C til +70 graderC
- Bedre mot kjemisk påvirkning, olje, fett etc.
- Miljøbestemte påvirkninger, fuktighet/vann
- Økt levetid for skriverhode til printeren

Kartonger med 20 esker papirruller, ferdig for salgsfremmer

Kartong papirruller

- Høyeste kvalitet 
- Godkjent i alle EU og AETR land 
-  Manuelle registrering kan utføres på baksiden 
- Typegodkjent for alle merker av digitale fartskrivere

Rensekort og kluter

Rensesett

Fartskriverkortenes- og kortleserens kontaktflater må være rene for
at informasjonen skal kunne overføres korrekt. Erfaringen har vist at
skitne kort/kortlesere ofte er anledningen til feil er oppstått i fartskriveren.
Rensekort og kluter leveres i forskjellig forpakninger, kontakt oss for mer informasjon!
 

Brukerveiledning - ”Digital Kompis”

Sjåførmappen ”Digital Kompis” for VDO digital fartskriver er en praktisk mappe

Kompis åpen

som inneholder enkel brukerveiledning for DTCO® 1381. Gjennomgang
av bruken av sjåførkort, bedriftskort, utskrifter, bytte papirruller, justering av klokken osv.
finnes i brukerveiledningen,
Mappen har plass for utskriften og eventuelt diagramskiver hvis nødvendig.

Brukerveildnings hefte.
Fabrikkens originale brukerveiledning for de forskjellige versjoner kan leveres. Oppgi versjon f. eks. Rel 1.3a.  Hefte viser til alle sider ved bruk av digital fartskriver, er detaljert og på ca. 125 sider.

Utviklet av Byte AS