Fartskriver.no / Produkter / Software/Apps

Software/Apps

Fartskriver Solutions er et SaaS selskap (Software as a Service) som kan levere behovstilpasset programvare.

Vår styrke er at programvaren kontinuerlig videreutvikles og målgruppen for disse produktene er alle transport organisasjoner og bedriftsmiljø som kan utnytte våre løsninger med gevinst.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon - tlf. 23 37 84 00. Produktansvarlig for våre applikasjoner er Victoria Ringen.

SAFE er en applikasjon for økt effektivitet og lønnsomhet for transportfirmaer. Den er lett å forstå og svært enkel i bruk. Last ned produktinformasjon.

Se demo-video av SAFE App her

Applikasjonen HSEQ er en ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitets applikasjon. Et flott verktøy som skaper mer entusiasme rundt dette med HMSK og dermed også øker sannsynligheten for bedre innrapportering og ytterligere forbedring innenfor feltet. Last ned produktinformasjon.

Se demo-video av HSEQ App her  https://www.youtube.com/watch?v=OK5PLZXQoMc

Utviklet av Byte AS